Quảng Cáo

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Code Blogspot dùng trong các bài viết

Một số code thông dụng và cần thiết dùng trong bài viết cho blog, website. Để dùng code thay cho viết bài kiểu mặc định thông dụng của các blog chọn sẵn, bạn bấm chọn qua thẻ "Edit HTML".

1. Font, màu chữ, thụt vào đầu dòng (Dùng dòng 1 hay 2 đều như nhau)
<span style="color:#339966; font:12pt Tahoma; margin-left:12px;">Nội_dung</span>
<span style="color:#339966; font-family:Tahoma; font-size:12pt; margin-left:12px;">Nội_dung</span>
#339966 // Mã màu cho chữ
12pt Tahoma // Cỡ chữ và font chữ
margin-left:12px // Số pixel (khoảng cách) chữ thụt vào đầu dòng. Có thể thay left bằng right cho chiều ngược lại
2. Canh giữa, canh phải
<div style="text-align:center;">Nội_dung</div>
center // Thay center = right cho canh phải
3. Định dạng chữ: Đậm, Ngiêng, Gạch chân, Gạch ngang chữ
<b>Nội_dung_in_đậm</b>
<i>Nội_dung_in_nghiêng</i>
<u>Nội_dung_gạch_chân</u>
<strike>Nội_dung_chữ_bị_gạch_ngang</strike>
4. Dấu chấm vô dòng con, đánh số đầu dòng
Dấu chấm vô dòng con
<ul>
<li> Nội_dung1 </li>
<li> Nội_dung2 </li>
<li> Nội_dung3 </li>
</ul>

Đánh số đầu dòng
<ol>
<li> Nội_dung1 </li>
<li> Nội_dung2 </li>
<li> Nội_dung3 </li>
</ol>
5. Bookmark đến một vị trí nhanh trong bài viết
<a href="LINK_bài_viết#Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>
<a name="Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>

Lưu Ý
Tên cách nhau không được dùng khoảng trắng mà phải dùng shift gạch. (VD: nhà_xinh) Tốt nhất không nên dùng chữ có dấu cho tên gán.
Ví Dụ
- Đến điểm A (<a href="LINK_bài_viết_cụ thể#Diem_A">Đến điểm A</a>)
- ...
- Điểm A (<a name="Diem_A">Điểm A</a>)
Code trong ngoặc là chú thích cho ví dụ.
Như vậy khi ta click chuột vào "Đến điểm A" thì lập tức lệnh sẽ đưa ta nhảy đến vị trí "Điểm A"


6. Chèn Flash vào bài viết (Chọn loại 1 hay 2 đều được)
1.
<div style="text-align:center;"><embed wmode=Transparent pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="LINK_FLASH" width="900" height="300"
type="application/x-shockwave-flash" scale="" play="true" loop="true"
menu="true"></embed></div>

2.
<embed src="LINK_FLASH" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" width="400" height="400"></embed>
7. Chèn hình ảnh (image) vào bài viết
1. Code đơn giản
<img src="LINK_ẢNH" title="Ghi_chú" alt="Mô_tả"/>

2. Code mở rộng
<img src="LINK_ẢNH" title="Ghi_chú" alt="Mô_tả" align="bottom" width="400" height="400"/>
Ghi_chú // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
Mô_tả // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
Sử dụng hai lệnh này thì khi người dùng truy cập blog chọn không hiển thị ảnh thì sẽ hiện dòng chữ này thay cho ảnh đó.
align="bottom" // Vị trí ảnh so với chữ. Có thể đổi thành middle(giữa) - top(trên) - bottom(dưới). Không dùng, để mặc định theo blog chọn sẵn thì xóa nó đi.
8. Chèn link liên kết vào bài viết 
9. Chèn ảnh chứa link 
10. Tạo button ẩn hiện nội dung
11. Chèn nhạc vào bài viết
12. Chia 2 cột, 3 cột, 4 cột
13. Viền khung một nội dung trong bài viết
14. Chèn khung chứa code có thẻ "Select all" (Không cần mã hóa code)
15. Ảnh rõ hơn khi rê chuột vào
16. Tạo hiệu ứng hiện ảnh khác khi rê chuột vào ảnh
17. Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào link liên kết
18. Chèn trang HTML vào bài viết (Chèn trang web vào bài viết)

Previous Post
Next Post
Hotline: 0794 11 1995 ( 24/7 )