LH Q/C 0384 099909

ADS

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Tải GO.WIN KING.FUN Game bài game dân gian
King.fun - Cổng Game Quốc Tế - Android

★ ★ ★ ★ ★
Ấn vào " Download " để cài đặt app.

King.fun - Cổng Game Quốc Tế - IOS

★ ★ ★ ★ ★
Bước 1: Ấn vào " Download " để cài đặt app.
Bước 2: Sau khi cài đặt Go.Win thành công bạn cần vào:
Cài đặt---> Cài đặt chung--> Quản lý thiết bị--> YUDIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED --->Tin cậy

King.fun - App OTP v1.0.4 - Android

★ ★ ★ ★ ★
Bước 1: Tải app .
Bước 2: Nhập OTP nhận được từ sms để kích hoạt app lần đầu
Bước 3: Login bằng tải khoản để lấy OTP.

King.fun - App OTP v1.0.4 - IOS

★ ★ ★ ★ ★
Bước 1: Tải app -> Ấn vào " Download " để cài đặt app.
Bước 2: Vào Cài đặt---> Cài đặt chung--> Quản lý thiết bị--> YUDIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED --->Tin cậy
Bước 3: Nhập OTP nhận được từ sms để kích hoạt app lần đầu. Login bằng tải khoản để lấy OTP.
Previous Post
Next Post