LH Q/C 0384 099909

Qc/1

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

TĂNG HIỆU SUẤT CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Theo số liệu thống kê hiện nay cho thấy, các máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu chỉ hoạt động hết 5% – 15% công suất, như vậy là rất lãng phí. Để tránh tình trạng lãng phí này, các giải pháp như máy chủ ảo, điện toán đám mây…được coi là tối ưu nhất. Tuy nhiên, để thực hiện được các giải pháp đó. Yêu cầu về trung tâm dữ liệu cũng được nâng cao lên.
Hiện nay, chỉ có 21% các doanh nghiệp vận hành Trung tâm dữ liệu với hiệu suất cao, còn lại 62% doanh nghiệp vận hành với hiệu suất trung bình và 17% hiệu suất thấp.  Vấn đề tăng hiệu suất cho Trung tâm dữ liệu đang được các nhà phát triển trung tâm dữ liệu quan tâm.

IBM hiến kế tăng hiệu suất cho Trung tâm dữ liệu
Hiệu suất trung tâm dữ liệu được tăng đồng nghĩa với công suất hoạt động và chất lượng của chỗ đặt máy chủ cũng tăng theo. Đại diện của IBM tại Việt Nam có hiến kế cho các nhà quản lý cách tăng hiệu suất cho trung tâm dữ liệu với 4 lưu ý.
  • Cần tối ưu hóa các máy chủ, thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng và mọi trang thiết bị khác trong trung tâm dữ liệu để có thể tối đa hóa dung lượng và luôn đảm bảo tính sẵn sàng.
  • Trung tâm dữ liệu phải được thiết kế đảm bảo tính linh hoạt, tính bền vững; có thể đối phó, thích ứng và hỗ trợ kịp thời cho các nhu cầu mới về chỗ đặt máy chủ, chỗ đặt server.
  • Công cụ tự động hóa được áp dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng và tính sẵn sàng cho trung tâm dữ liệu.
  • Xây dựng chiến lược tổng thể cho trung tâm dữ liệu là không thể thiếu. Chiến lược không chỉ có công nghệ thông tin mà còn phải có cả kế hoạch quản lý mặt bằng, phòng máy, kế hoạch tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng… nhằm đáp ứng được các nhu cầu về trung tâm dữ liệu của khách hàng.


4 điều kiện trên là những điều kiện cần thiết để các nhà quản lý trung tâm dữ liệu tăng hiệu suất cho trung tâm dữ liệu và là những điều kiện để doanh nghiệp có thể nằm trong số các đơn vị sử dụng trung tâm dữ liệu với hiệu suất cao.
Previous Post
Next Post
Hotline: 0384.09.99.09 ( 24/7 )